மீன் வளர்ப்பும் மீன் பிடி தொழில் பற்றிய தன்மையை தலைவர் கே.கே. விஜயன்

06/02/2017 Industry

ஆழ்  கடலில்  சுறா  மீன்கள்  பிடிப்பது குறித்து  மத்திய  உவர்  நீர்  மீன் வளர்ப்பு  தலைவர்  கே.கே. விஜயன்  கூறியதாவது. ஆழ்  கடலில்  சுறா  மீன்கள் கொடுவா மீன்கள் போன்ற என்னற்ற மீன் இனங்கள் அந்தமான்  சுற்றியுள்ள  கடல்  பகுதியிலும்  கீடைக்கின்றன இதன் தன்மை நம் நாட்டை விட அயல் நாட்டிலுள்ளவர்கள் விரும்பிகின்றனர் என்றார். மேலும் அவர் கூறியதாவது.